ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА придоби нов елемент на медицинска евакуация

  25.02.2016

  Военномедицинска академия вече придоби способността да разполага с медицинско подразделение за настаняване на пострадали, изчакващи авиомедицинска евакуация /по терминолагия на НАТО – casualty standing unit/.

  Това подразделение се разполага в близост до авиобаза, където се изчаква съответния въздушен транспорт за евакуация. Болните могат да престоят в тази палатка до 72 часа, където има осигурен медицински екип – лекар, сестри, медицинска апаратура и консумативи, за поддържане на жизнените им функции и оказване на необходима медицинска помощ.

  Това е един от елементите на медицинската евакуация, възприета в НАТО. След лечение в РОЛЯ 2 и необходимост от медицинска евакуация пострадалите постъпват в casualty standing unit.

  ВМА изпълни едно от изискванията, залегнали пред нея, като поети ангажименти пред НАТО.