ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Клиника "Ендоскопска хирургия" към ВМА отбелязва 25 години от създаването си

  11.01.2016

  На 15.01.2016г. /петък/ от 09.00ч. ще бъде отбелязана 25-ата годишнина от създаването на Клиника „Ендоскопска хирургия” към Военномедицинска академия.

  По този повод ще бъде открита обновената операционна зала на клиниката.

  На събитието е поканен да присъства и министърът на отбраната Николай Ненчев.

  Клиниката по ендоскопска хирургия е създадена през 1990 година по идея на тогавашния началник на ВМА генерал-майор професор Григор Мечков в рамките на Катедра гастроентерология и коремна хирургия със задачата ускорено развитие на стомашно-чревната и жлъчно-чернодробно-панкреатичната хирургия и с основна идея – бързо развитие и внедряване на новите технологии в миниинвазивното лечение на заболяванията на коремните органи.
  Причината за това е бързото настъпване на миниинвазивните технологии в Западна Европа и Америка.
  Така на 12 април 1992 година е направена първата лапароскопска операция във ВМА, а до 1999 година лапароскопските операции са основните операции извършвани в клиниката.

  В клиниката се осъществява в пълен обем диагностично-лечебна дейност по отношение на хирургичните заболявания на корема, ендокринната хирургия и пълен обем заболяванията в областта на колопроктологията в една непрекъсната колаборация с КАРИЛ и клиниката по гастроентерология, както и всички останали звена на ВМА.

  Клиниката е с развита учебно-преподавателска стратегия по отношение на медицински сестри, студенти, стажанти, специализанти и клинични ординатори от цялата страна, активно колаборира с хирургичните центрове и болници в София и страната, като много млади специалисти са преминали през клиниката и сега работят в цялата страна.

  Научно-изследователската дейност е на високо ниво, на лице е непрекъснато повишаване на квалификацията на собствените кадри, както и участие във всички значими хирургични форуми в страната и чужбина, разработени и защитени са няколко значими дисертационни труда.

  Разполага със собствен спешен екип включен в графика на спешността на ВМА.