ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Нова апаратура и за Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина на ВМА

  11.02.2020

  Технологичното обновление на Военномедицинска академия (ВМА) продължава.  

  В Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина вече функционира една от най-модерните системи за пресотерапия. Оборудването с тази съвременна и с на практика неограничени възможности за индивидуализиран подход система се явява продължение на окомплектоването на структурата за въвеждането на иновативна методика за лечение на лимфедеми, началото на което бе обучението на началника на Клиниката във водеща Клиника по съдова хирургия и лимфология в Германия.

  Амбицията ми е да въведем в практическата дейност на Клиниката ескалационната и де-ескалационна терапия в лечението на лимфедеми, усвоена при специализацията по лимфология в Германия. Една методика, чиито резултати видях и проследих. Нещо повече, богатият ми практически опит ми подсказва, че има с какво тя да бъде дообогатена за стабилизиране  на дългосрочността на ефекта от терапията в ежедневието на пацентите, нуждаещи се от нея, коментира полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м.

  Лимфедемът е само изявата на цяла палитра от нарушени процеси в съдовата система и организма като цяло. На практика това е един мултидисциплинарен проблем, който за момента стои на границата на „ничия зона“.  До момента, на практика клиничен, систематизиран подход в лечебно заведение няма.

  Прохождайки този път се надявам Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина да се превърне в своеобразен референтен център за лечение и обучение по медицинска рехабилитация на лимфедеми, подчерта още специалистът.

  Различните стресори, статичните преобременявания на ежедневието, както и силно влошения двигателен режим на съвременния човек, технологичните възможности за радио-терапевтични подходи при лечението на злокачествени заболявания също допринасят за изявата на различни по вид, стадий и степен лимфедеми, така че те да се превърнат в един от съвременните пандемични проблеми в медицината.

  В тази връзка още отсега започва подготовката на международен симпозиум в края на есента, домакинстван тук, от нас. И както и понякога да ни се струва, че при нас някак „бавно“ се случва всичко, този наш скептицизъм беше най-ненадейно опроверган от онези, с които обичаме да се сравняваме като антипод на това – германците. Авторът на методиката и ръководител на специализацията ми, в отговора си на моя мейл, с който го запознах с  наличната вече (само 6 месеца по-късно след обучението) иновативна система за пресотерапия в Клиниката, изрази искреното си възхищение за бързината с която нещата се развиват във ВМА. Това е показателно и радващо, но истинското удовлетворение ще бъде получено, когато изпратим първите си пациенти след една успешно приложена медицинска рехабилитация на техния лимфедем, заключи полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м.