ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ДАБ проведе своя XIX Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение

  27.10.2015

  Над 600 делегати и гости взеха участие в XIX Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, който се проведе в периода 22-25 октомври 2015 г.в гр. Несебър.

  В рамките на форума началникът на Военномедицинска академия и президент на Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение генерал-майор член-кореспондент професор Николай Петров се срещна с професор Куирино Пиацеволи, президент на Световната асоциация по интравенозна анесзия (World SIVA). По време на конгреса беше проведен и двустранен симпозиум България – Румъния.  

  Със специални грамоти от името на Дружеството на анестезиолозите проф Петров отличи доц. д-р Йорданка Ямакова в категорията за най-добра орална презентация с тема „Неинвазивна вентилация при пациенти с остра хиперкаптична дихателна недостатъчност”. За най-добра презентация от друга специалност призът получи началникът на клиника “Психиатрия” към ВМА Полк. доц. Тони Славчев Дончев, дм, който представи  „Клинични инструменти за оценка на пациенти в делириум”. „Специфични сестрински грижи при пациенти след сърдечна операция с механично подпомагане от интрааортна балонна контрапулсация” на Нели Негриева - ст мед. Сестра на реанимацията в Национална кардиологична болница, беше отличена за най-добра сестринска презентация. Доц. Евелина Одисеева и екип от КАИЛ – ВМА получиха грамота в категорията най-добра постерна презентация.

  След проведено заседание на Борда на Българското дружество по Анестезиология и интензивно лечение беше гласувано д-р Власаки Власаков да бъде обявен за почетен член на Борда на дружеството.

  Д-р Власаки Луков Власаков е роден на 18 март 1930г. в гр. София, в семейство на лекар. През май 1955г. завършва „Медицински факултет” в София. През май 1960г.полага държавен изпит за специалност - получава диплом за „специалист” по хирургия, а през април 1961г.  - ИСУЛ/Медицинска академия/ - държавен изпит за специалност по анестезиология.

  От 1965г. е организатор и ръководител на Отделението по анестезия, реанимация и интензивна терапия /първо извънстолично отделение във факултетската болница-Варна/. От януари 1967г. до декември 1968г. със стипендия от СЗО преминава едногодишен интернационален курс-Копенхаген, Дания в т.н. „Световни клиники” – световен център по анестезиология – Диплома от Медицински факултет Копенхаген.

  Д-р Власаков има богата лекторска дейност, като в периода 1965-1989г. чете лекции по анестезиология пред студенти III и V курс на ВМИ-Варна.
  По време на работата си в ОАРИЛ /I степен/ д-р Власаков е въвел, практикувал и пропагандирал и в други отделения и болници множество съвременни методики за лечение:
  -Комплексно лечение на шока – 1968г.
  -Форсирана диуреза и перитониална диализа – 1968г.
  -Централна венозна катетаризация – 1968г.
  -Централно венозно налягане – 1968г.
  -Кардио-пулмонална реанимация – 1963г.
  -Аутохемотрансфузия
  -Микротрахеотомия – 1970г.
  През дългогодишната си дейност д-р Власаков получава и редица награди: Народен орден на труда – златен 1981г.;  двукратен отличник на МНЗ и заслужил деятел на БЧК – златен медал.
  Участвал е самостоятелно като съавтор в над 70 доклада на национални симпозиуми, конгреси, конференции в България.