ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  МБАЛ-Пловдив към ВМА с нов началник - полковник д-р Ангел Гозманов

  05.07.2019

  Полковник д-р Ангел Гозманов поема ръководството на МБАЛ-Пловдив към ВМА. Щафетата му предаде досегашният ръководител на лечебното заведение д-р Ангел Пеев.

  Новият началник бе представен пред личния състав на болницата от началника на ВМА генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

  Кой е полковник  д-р Ангел Гозманов?

  Завършва медицина в родния си град Пловдив. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”.

  Преминал е през различни курсове за повишаване на квалификацията, а именно:   

  • „Абдоминална ехография” (2002 г.);
  • „Бронхоскопска диагностика”;(2002 г.);
  • „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремните органи”; (2005 г.);
  • „Ехография на щитовидна жлеза”; (2006г.);
  • „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза”; (2006 г.);
  • „Основен курс по абдоминална ехография”; (2006 г.);
  • „Здравен мениджмънт“; (2006 г.);
  • „Абдоминална ехография”; (2007 г.);
  • „Мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза”; (2007 г.);
  • „Спешна абдоминална образна диагностика”; (2007 г.);
  • „Бронхопровокационни тестове. Избор на оптимален тест при диагностиката и експертизата на бронхиалната астма”; (2008 г.);
  • „Доплерова ехография в нефрологията”; (2008 г.);
  • „Доплер ехография”; (2008 г.);
  • „Абдоминална доплерова ехография – второ ниво”; (2009 г.);
  • „Патогенеза, диагностика и лечение на бронхиалната астма”; (2009 г.);
  • „ХОББ – основни проблеми в диагностиката и лечението”; (2009 г.);
  • „Ехография на шийна област”; (2009 г.);
  • „Доплер курс” (2009 г.);
  • „Инфекции на долните дихателни пътища”; (2009 г.);
  • „Интензивна и спешна терапия при белодробно болни”; (2010 г.);
  • „Ехография на /бял дроб/ гръден кош”; МУ София; 5 дни; 2010г.;
  • „Микробиологична диагностика на белодробните болести”; (2010 г.);
  • „Спирометрия”; Спирометрия”; Българско дружество по белодробни болести; (2011 г.);
  • „Спирометрия – модул 2”; (2012 г.);
  • „Спирометрия – модул 3”; (2013 г.);
  • „Утразвукова диагностика на торакалните заболявания”; (2014 г.);
  • „Спирометрия. А оттам накъде?” – модул V; (2014 г.);
  • „Продължително обучение по белодробни болести. Модул „Вътрешни болести”; (2017 г.);
  • „Спирометрия модул VII. Определяне и диагностична стойност на дифузния капацитет на белия дроб”; (2017 г.);
  • курс „Здравен мениджмънт”

  Полковник Гозманов притежавана военноотчетна специалност (ВОС):  6301, 6431.

  В професионална му визитка са записани редица отговорни длъжности:

  лекар травматолог в медицински пункт – Пловдив; началник на бригаден медицински пункт – Пловдив; лекар-ординатор в сектор „Вътрешни болести“ в Клиника Терапевтичен профил в МБАЛ-Пловдив към ВМА; лекар-ординатор в Терапевтична клиника в Общо терапевтично отделение на МБАЛ-Пловдив към ВМА; лекар-ординатор в Общо терапевтично отделение на Терапевтична клиника; началник на Общо терапевтично отделение в Терапевтична клиника в МБАЛ-Пловдив; началник Отделение „Пневмология и фтизиатрия“ Клиника по вътрешни болести; началник на Отделение по вътрешни болести с 25 легла в Стационарен блок; началник на Отделение по вътрешни болести с 28 легла в Стационарен блок; началник на медицинско Отделение по вътрешни болести с 28 легла в Стационарен блок в МБАЛ-Пловдив към ВМА.

  От 05.07.2019 г. със заповед № КВ-344/02.07.2019 г. на министъра на отбраната е назначен за началник на МБАЛ-Пловдив към ВМА.

  Носител е на няколко награди от министъра на отбраната и от началника на отбраната за висок професионализъм и постижения в службата.