ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Лекари от ВМА с дипломи от Световната федерация по неврология

  09.04.2019

  Специалисти от ВМА с дипломи Световната федерация по неврология след проведени два семинара, свързани с продължаващото следдипломно обучение на Световната федерация по неврология.

  Организатор на събитията е професор Екатерина Титянова, ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система” на ВМА и координатор на програмите за България.

  По време на форума бяха представени теми, свързани с физиологията и патологията в циркадния ритъм и разстройствата на съня (инсомнии), както и най-новите лекарствени средства за лечение на сънните нарушения, индикациите за тяхното приложение и методите за контрол на ефикасността им.

  Презентациите бяха подготвени от д-р Мария Петришка (невролог) и д-р Цветомила Колева (лекар – специализант по нервни болести) от клиника „Функционална диагностика на нервната система” при ВМА – София.

  В семинарите взеха участие невролози, специализанти и докторанти по нервни болести, съдова хирургия, кардиология и специалисти по здравни грижи. Всеки участник получи сертификат за следдипломно обучение от Световната федерация по неврология.

  В Клиника „Функционална диагностика на нервната система” се извършва експертна дейност чрез специализирани комисии на Военномедицинска академия по програми и критерии на НЗОК в извънболнична помощ за лечение на епилепсия, Паркинсонова болест, множествена склероза и невропатна болка.

  В началото на месец април професор Екатерина Титянова участва и с ключова лекция в откриването на 24-тия форум на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика в Линц, Австрия. Лекцията бе посветена на приложението на високоинтензивния нискочестотен фокусиран ултразвук при неврологични заболявания – лечение на тремори, невропатна болка, мозъчни тумори и други.

  В постерната сесия участваха д-р Марина Димчева – редовен докторант и д-р Соня Каракънева – началник на отделение в клиника „Функционална диагностика на нервната система“ на ВМА – София. Двете презентация бяха посветени на влиянието на периферната мускулна помпа върху ортостатичната авторегулация при здрави лица и болни с ортостатичен интолеранс.