ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА започва обучение на хирурзи от Югоизточна Европа

  13.11.2018

  ВМА ще обучава лекари от България и Югоизточна Европа, благодарение на създадения единствен по рода си в региона Международен референтен център.

  Млади специалисти и специализанти ще имат възможността да усвоят всички иновативни техники, преминавайки курсове в Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и Клиника по ендоскопска хирургия.

  Придобитата напоследък все по-голяма известност на екипа на професор Никола Владов в международен план привлече вниманието на фирма „Джонсън и Джонсън”, която участва активно в обучителния процес на партньорите си с цел усъвършенстване на тяхната квалификация и добрата медицинска практика, с последващите  ползи за пациентите.

  Като уважаван член на многобройни международни професионални асоциации и особено като съосновател на най-младата международна асоциация за лапароскопска чернодробна хирургия,

  професор Владов бе разпознат като хирург, достоен да обучава колегите си не само от България, но и от цяла Югоизточна Европа.

  Затова, във ВМА беше създаден Международен референтен център за обучение на млади хирурзи.

  Първият курс се проведе в периода 7-9 ноември 2018 г., в рамките на който трима хирурзи от УМБАЛСМ „Пирогов” имаха възможността да наблюдават лапароскопски извършени Хемиколектомия, Хиатална херния, Туморна резекция на надбъбрека и други, както и отворена Уипъл панкреатикодуоденектомия.

  От  22-23.11.2018 г. предстои следващ курс, този път с международно участие на  хирурзи от Хърватия.

  Подобни обучения ще има и в Клиника по ендоскопска хирургия, ръководена от полковник доцент Пламен Иванов,

  където тематиката е свързана предимно с Лапароскопска колоректална хирургия. Първият курс, с трима хирурзи от УМБАЛСМ „Пирогов”, е насрочен за 14 и 15.11.2018 г.