ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Десетки пациенти прегледани безплатно за лаймска болест във ВМА

  07.08.2018

  Десетки пациенти се възползваха от безплатните консултации за лаймска болест в рамките на кампанията за профилактични прегледи, организирана от Катедра по инфекциозни болести към Военномедицинска академия.
   
  Ежегодно наблюдаваме завишаване на пациентите с лаймска болест, коментира полк. доц. Георги Попов, началник на Катедра по инфекциозни болести.
   
  „Преобладаващата част от пациентите бяха с ухапвания от това лято, но имаше и случаи отпреди няколко години с напреднала тежка форма на болестта. Това са хора, сериозно загрижени за здравето си, които са лекувани, но неуспешно и затова са потърсили високоспециализирана помощ”, обясни още той.
   
  Доц. Попов отчете, че

  това е поредната кампания, в която идват пациенти, които са ухапани извън територията на България, преминали са терапия в съответните страни, но без резултат.
   
  Кърлежово-преносимите заболявания се причиняват от инфекциозни агенти, предавани чрез ухапване от различни видове кърлежи. До този момент са известни 16 заболявания, причинени от кърлежи.
   
  Лаймската болест е най-широко разпространената инфекция, предавана чрез ухапване от кърлеж.
   
  Най-честата клинична проява е кожен обрив, на мястото на ухапването (който може и да липсва при неправилно изваждане на кърлежа или неправилно поведение след това). Възможно засягане на сърцето, ставите, периферната и централна нервна система.
   
  Друга широко разпростанена инфекция в България при ухапване от кърлеж е Марсилската треска. Тя се характеризира с повишена температура, дифузен обрив, засягане на ставите и общо неразположение. Навременната терапия предотвратява бъдещи усложнения и смъртност.
   
  По-редки за страната инфекции, предавани при ухапване от кърлежи са Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Туларемия, Ку-треска, Човешка гранулоцитна анаплазмоза и Бабезиоза.