ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Обменяме опит с военни медици от 14 държави

  06.06.2018

  Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното от 15 държави от Европейския съюз, включително България, Програмно споразумение за многонационално модулно медицинско формирование.

  От българска страна в проекта участва Военномедицинска академия.

  Към документа са се присъединили също Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, както и Европейската агенция по отбрана.

  Споразумението е част от инициативата на ЕС „Обединяване и споделяне", чиято цел е да бъдат смекчени критичните военномедицински дефицити в държавите членки.

  Концепцията за многонационална медицинска поддръжка позволява дори и на страни с относително ограничени ресурси в тази сфера да участват в модулни медицински формирования чрез обединяване и споделяне на способности и по този начин да допринасят за предоставянето на възможно най-добрата медицинска помощ по време на мисии или операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.