ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Полк. доц. д-р Владимир Василев, д.м. е новият заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност

  19.03.2018

  Полк. доц. д-р Владимир Василев, д.м. е новият заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

  В изпълнение на заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

  Пожелавам Ви успешна работа, защото това е един много труден ресор, който изисква изключително много знания, умения и бързо съобразяване в конкретната ситуация, коментира началникът на ВМА бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

  Полк. доц.д-р Владимир Василев Василев, д.м. завършва медицина в гр. София през 1989 година.  Печели конкурс за академичната длъжност „Асистент” към Клиниката по Изгаряния на ВМА, базирана в и-т „Пирогов“.

  Има придобити специалности по обща и по пластична хирургия, както и „Здравен мениджмънт”.

  В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности: началник на Отделение по изгаряния, лластична и естетична хирургия към Катедрата по Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА; ВРИД началник на Клиника по орална, челюстна, лицево-челюстна и пластична хирургия на ВМА; началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия; началник Клиника по „Пластична хирургия’’; началник на Катедра „Пластична хирургия и дерматология”.

  От 14 март 2018 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

  Преминал е през редица курсове, специализации и стажове по пластична хирургия, лазерна хирургия  и лечение на изгаряния, в това число в Междуармейски център в Рошфор, Франция; Армейски център по Изгаряния “Перси” в Париж, Франция, Военна Болница “Кралица Астрид” в Брюксел, Белгия; болница „Assuta” в Тел Авив, Израел; Атина, Гърция. Има изкарана специализация по Mohs микрографска хирургия Клиника по Mohs хирургия.

  През 2013 г. придобива научна степен ”Доктор”, а две години по-късно е избран за „Доцент” към Катедра „Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия”.

  Преподавателската дейност на доц. Василев датира от 1992 година, участва в обучението на военни и цивилни лекари в областта на изгарянията и пластичната хирургия. Води лекции,упражнения и семинари. Извънаудиторната му заетост е като ръководител на индивидуално обучаеми и ръководител на курсове. Разработва учебни планове, програми и лекции. Изнася лекции пред обучаеми курсисти към БЧК и медицински сестри, военни и цивилни лекари. Обучава специализанти по „Пластична хирургия”.

  Полк. доц. Владимир Василев е защититил дисертация на тема “Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми, изискващи пластично възстановяване”. Автор и съавтор е в две монографии и един учебник. Има над 60 публикации в български и чужди медицински списания, както и редица участия в конгреси у нас и в чужбина.

  От 2000 г. е съосновател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична Хирургия, на която е активен член. През годините е бил трежърер и заместник-председател на Асоциацията.

  Член е на множество български и чуждестранни асоциации по пластична, естетична хирургия и изгаряния:  „Българското дружество по пластична хирургия и изгаряния”; „Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BULAPRAS и нейн съосновател; „Балканската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” BAPRAS;  „Европейската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” ЕPRAS;  „Международната конфедерация на асоциациитепо пластична хирургия“ ICOPLAST; „Световната асоциация по естетична хирургия” ISAPS; „Европейската асоциация по естетична хирургия” EASAPS;  „световната асоциация по изгаряния” IBA.

  Владее английски, френски и руски език.

  Снимка: Вяра Йовева, фотограф на Министерство на отбраната