ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Международно признание за уролози от ВМА

  12.10.2017

  Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.
   
  Доказателство за това е и участието на представители на лечебното заведение в престижни международни форуми в различни области.
   
  В края на месец септември и началото на месец октомври специалисти от Катедрата по урология и нефрология имах възможност да обменят опит със свои колеги пов реме на 1-вия Национален конгрес на Урологичната секция на Сръбската медицинска асоциация и регионален митинг с курс на Европейското училище по урология с тема съвременно лечение на уролитиазата - ESU Course on urolithiasis, както и в 4-тата годишна среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS17), която се състоя във Виена, Австрия.
   
  Научната програма на конгреса включваше основни теми от съвременната урология, представени в пленарни лекции, постерни и видео сесии и дискусия на клинични случаи. 
   
  Проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова, взеха участие като  членове на Научния комитет на конгреса с модериране на пленарна и постерна сесия. 
   
  Проф. Салтиров представи пленарен доклад на тема “PCNL in the treatment of stone disease: indications and techniques”, а д-р Петкова, представи по време на ESU Course on urolithiasis два интересни и предизвикателни случаи от клиничната практика,  които предизвикаха задълбочени дискусии в залата и експертен коментар от председателите на курса – Dr. Guido Giusti, Italy и Dr. Thomas Тailly, Belgium.
   
  Като участници в работата на конгреса взеха участие и трима от младите лекари на Катедрата по урология и нефрология -  д-р Огнян Гъцев, Д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров.  Те направиха своите презентации в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и лечението на туморите на горния уринарен тракт, по време на модерирани постерни сесии. Представеният материал получи високи професионални оценки и одобрение от модераторите и участниците.   
   
  При закриването на конгреса участниците от Катедрата по Урология и нефрология на ВМА бяха отличени с престижни международни сертификати.
   
  В рамките на годишната среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология около 400 участнии, от цял свят, имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на патофизиологията, метаболитната оценка, диагностиката, медикаментозното и най-съвременното хирургично лечение на уролитиазата. По време на пленарни лекции, тематични презентации, извършване на оперативни интервенции в реално време, практически и постерни сесии, разглеждане на сложни клинични случаи, дебати по дискутабилни теми, бяха разгледани всички аспекти на уролитиазата като заболяване на най –високо съвременно научно ниво.
   
  Катедрата по урология и нефрология на ВМА София, беше представена от проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова. Като членове на научния комитет на симпозиума и участници в различни работни групи и научни проекти на организацията, проф. Салтиров и д-р Петкова взеха активно  участие  в работата на симпозиума. Те представиха и резултатите от три техни научни разработки по съвременни теми от ендоурологичното лечение на пациенти с уролитиаза.