ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Студенти от УНСС черпят опит във ВМА

  23.05.2017

  Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своята подкрепа за изграждането на млади специалисти, не само от медицинска гледна точка.

  Четвъртокурсници от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост” в Университета за национално и световно стопанство бяха на посещение в болницата.

  В рамките на срещата бъдещите бакалаври имаха възможност да разговарят и да почерпят от опита на специалистите, които се грижат за поддръжката на ресурсните системи във ВМА. Студентите проявиха особен интерес към генераторите за обезпечаване на ел. захранването, вентилационните системи, инфраструктурната организацията на спешното приемно отделение и други специфични части към болницата, свързани с управлението на недвижимата собственост.

  Младежите от своя страна благодариха за възможността да се запознаят и да видят как изглеждат на практика нещата, които учат на теория в университета.

  Визитата е традиционна и е израз на изградените добри отношения между двете институции.