ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Световен ден за борба с рака. Каква е профилактиката?

  04.02.2024

  Бих нарекла 4-ти февруари Ден на осъзнатост по отношение на злокачествените заболявания или по-точно злокачествените солидни тумори. През 2020 г. в световен мащаб  са регестрирани около 19,3 милиона нови случая на злокачествени солидни тумори и са настъпили почти 10 милиона смъртни случая, коментира проф. д-р Жасмина Михайлова, д.м., началник на Клиника „Медицинска онкология“ на ВМА Световния ден за борба с рака.

  Тази статистика ни изправя пред сериозни проблеми, които започвайки с осъзнатостта за злокачествените заболявания, трябва да се подредят както следва.

  Познаването и обучението по онкология: Разбира се, когато на български казваме „рак“ би следвало да знаем, че става въпрос за много различни заболявания, с различна биология, локалазиации, хистология, генетичен профил, клинична картина и най-важното прогноза. Трябва да се знае, че прогнозата при злокачествените солидни тумори варира от пълно излекуване, наричано често пълна ремисия, до за съжаление влошени случаи, диагностицирани в четвърти стадий, неотговарящи на терапия, с органна недостатъчност и изразени симптоми.

  За първи път в България, МУ-Варна през миналата година прие в хорариума си обучение по медицинска онкология със съответната продължителност и задълбоченост.

  Медицинската онкология включва различни интердисциплинарни области и аспекти за цялостно третиране на пациентите със злокачествени солидни тумори, но главната й задача е да осъществява системна лекарствена терапия с противотуморни медикаменти. Медицинската онкология е включена в Европейската Директива 2005/3б/ЕС за професионални квалификации на 3 март 2011 г. От 2007 г. медицинската онкология е разпозната като самостоятелна специалност в  България, а от 2011 г. ВМА е база за специализация по медицинска онкология.

  Профилактиката: Едно финландско епидемиологично проучване на Seppa К и колектив, публикувано тази година в European  Journal of Cancer, представя данните, че наднормено тегло и повишена консумация на алкохол са причина за  всеки 10-и диагностициран случай с рак.

  Появата на злокачествените заболявания е резултат на комплексни фактори и механизми, където роля има генетичните фактори, наследствената предиспозиция, вредните фактори на околната среда, начинът на живот, като последният включва начини за контролиране на ежедневния стрес, посредством дихателни техники и физическа активност, рационално и правилно хранене и други.  Според цитираното по-горе проучване, както и съглано известните досега епидемиологични факти, факторите, над които имаме контрол и можем да променим с дисциплина и усилия на волята са тютюнопушенето, наднорменото телесно тегло  (BMI-body mass index), консумацията на алкохол, заседналият начин на живот в смисъл на липса или ограничена физическа активност и липсата на раждания в живота на жената.

  Скрининговите програми и достъп до съвременно противотуморно лекарствено лечение: Съгласно статистическите данни от 2020 г. за първи път  карциномът на млечната жлеза измести белодробният карцином като най-често диагностициран злокачествен солиден тумор в света, с приблизително 2,3 милиона нова случая.

  В повечето западни страни и в САЩ, смъртността от този вид карцином намалява, в резултат на скрининговите програми и на добрите реимбурсни политики, водещи до въвеждането в клиничната практика на всички нови и активни лекарства без забавяне и не на последно място на адекватните симптоматични грижи на пациентите, провеждащи активно противотуморно лечение. Смъртността от карцином на млечната жлеза в източноевропейските страни, включително и в България, не само, че не намалява, но в някои страни като Македония се увеличава, в други – като България например – остава непроменена от години насам.

  Данните от проучване на Caswell-Jin JL и сътрудници, публикувано на 16 януари 2024 г. в JAMA, показкват, че в САЩ смъртността от този вид карцином  за период от 44 години е намаляла с 58%. Тази голяма редукция е резултат  от една страта на наличния мамографския скриниг, а от друга –  на адекватното мултидисциплинарно лечение на операбилната и локално-аванисирала болест, както и на съвременното противотуморно лекарствено лечение, прилагано в клиничната практика при метастатичния карцином на млечната жлеза.

  Прецизната медицина е резултат на откриването на драйвърни генетини алтерации за туморен растеж  при различните туморни локализации,  възможността за тестване на тези алтерации и приложението на таргетна терапия в клиничната практика при наличие на съответната алтерация. В днешния ден на осъзнатост за онкологичните заболявания призовавам отговорните личности и институции да обърнат внимание и на онкологията, защото всички ние искаме едно – хората да живеят по-дълго и по-добре, призовава проф. Михайлова.