ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА обучава двойно повече военни парамедици

  04.01.2024

  Двойно повече военни парамедици ще завършат във Военномедицинска академия (ВМА) през 2024 година. Вторият випуск военнослужещи от формирования на различни родове войски на Въоръжените сили се състои от 12 души. За сравнение, пилотната група се състоеше от шест обучаеми.

  Програмата се осъществява съвместно между ВМА и Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Обучението им стартира през есента на 2023 г., като в колежа изучаваха военни дисциплини и английски език, а от средата на декември започнаха и своята медицинска подготовка – теоретична и практическа, във Военномедицинския симулационен тренировъчен център на ВМА.

  Основната задача на военнослужещите-санитарни инструктори е оказване на първа помощ, евакуация и транспортиране на ранени, поразени, болни и пострадали, и при необходимост – асистиране на по-високо квалифицирания медицински персонал в медицинските пунктове и спешните отделения на МБАЛ към ВМА.

  Освен това, осъществяват дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции на пострадал или ранен и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

  Оказването на първа помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Военнослужещият-санитарен инструктор следва да е в състояние бързо да взема адекватни решения в екстремни условия и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента, поясни още доц. Попиванов.

  Военнослужещият-санитарен инструктор може да работи във военните формирования на Българската армия и в други военизирани структури за нуждите на Въоръжените сили, както и в съставите на многонационални екипи в страната и извън нея. А след девоенизиране може да заема длъжности за парамедици в националната здравна система.

  Снимка: Архив, ВМА