ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  21 хиляди пациенти за 20 години

  16.11.2023

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА) отбелязва 20 години от своето създаване.

  Числата показват, че за този период през звеното са преминали 21 014 пациенти, а направените оперативни интеревенции са 19 628. Но извън сухата статистика, важно е да кажем, че във ВМА беше изградена истинска школа в областта на чернодробната хирургия – школа, която се ползва с голям международен авторитет, казва проф. Никола Владов, който ръководи Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология от нейното създаване до днес.

  Доказателство за това е и присъствието на едни от най-изявените в областта специалисти от Европа и Азия на поредното издание на традиционния следдипломен курс на тема „Хепатоцелуларен карцином и мултидисциплинарния подход при неговото лечение“. Престижният форум ще бъде открит тази вечер, в 17.00 часа, а в рамките на три дни ВМА ще бъде домакин на дебата между най-големите в света на чернодробната хирургия.

  За нас това е огромно признание. От 2018 г. в Академията бе изграден единствен по рода си в региона Международен референтен център за Югоизточна Европа, в който лекари имат възможността да усвоят всички иновативни техники. На този форум ще можем, образно казано, да си сверим часовниците и да обсъдим актуални теми и иновации, изтъква проф. Владов.

  Научното събитие съвпада с двайсетия рожден на клиниката. Началото е поставено през 2003 г. А оттогава до днес стремежът на екипа е да поддържа най-високо качество на лечение и грижа за пациентите, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика, базирана на доказателства.   

  Четири години след основаването на клиниката, след много упорит труд и множество обучения идва и вдъхновяващият резултат – на 21 април 2007 г. е направена първата чернодробна трансплантация във ВМА – смаостоятелно, без участието на чуждестранни екипи, каквито примери има в други страни, започващи да развиват процеса.

   Трансплантацията на органи е едно от най-сериозните постижения на съвременната медицина и чрез тях се лекуват много болести в крайна фаза на тяхното развитие. До момента ние сме направили 97 подобни интервенции и смело мога да заявя, че във ВМА чернодробната трансплантация е една рутинна операция, коментира проф. Никола Владов.

  Но стремежът към непрестанно усъсвършенстване не спира до тук. През януари 2009 г. в Академията е извършена и първата трансплантация от жив донор, а четири години по-късно – през януари 2013 г. – и първата ретрансплантация.

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или конвенцинален метод. Започнахме много амбициозно още от самото начало. И не сме сваляли летвата и до днес. Месец след отварянето на клиниката направихме първата панкреатодуоденална резекция. Общо сме направили 684. През септевмри 2004 г. направихме първата венозна резекция за карцином на панкреаса. Имаме общо 126. През юни 2006 г. с екипа ми извършихме първата в България лапароскопска резекция на дистален панкреас. Досега са 198 такива процедури, пресмята проф. Владов. През май 2004 г. е направена първата дясна хепатектомия, а през юни 2006 г. – първата резекция и реконструкция с протеза на долната празна вена, а месец по-късно и първата лапароскопска анатомична чернодробна резекция в България.

  Ние имаме възможност да работим високотехнологична хирургия, не само заради квалификацията на нашия екип – всички сме преминали редица обучения и специализации в най-реномираните центрове зад граница, но и заради условията, които ВМА ни осигурява. Работим с най-добрата апаратура. А операционните зали на клиниката бяха първите, ремонтирани изцяло по всички световни стандарти, подчертава проф. Владов.

  Той благодари на всички свои колеги, които през годините са били част от екипа и са допринесли за това развитие.

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е утвърдена школа по хирургия, която се разви в базата на ВМА с подкрепата на всички ръководства на болницата. Оттук излязоха много добри и стойностни хирурзи, с изключително сериозни постижения. В началото бяхме само трима специалисти – аз, проф. Венцислав Мутафчийски и д-р Сергей Сергеев, всички останали бяха специализанти. А днес тези специализанти вече са хабилитирани лица, което затвърждава казаното по-горе, че клиниката е утвърдено място за създаване на добри кадри в областта на коремната хирургия, подчерта проф. Владов и допълни: Сега гледаме към новите предизвикателства в чернодробно-панкреатичната хирургия. Важно е да задържим постигнатите досега резултати.