Warning: Missing argument 4 for LoadGallery(), called in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-news.php on line 31 and defined in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-gallery.php on line 6
Военномедицинска академия - Новини
ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  “Есенни неврологични дни“ събраха десетки медици във ВМА

  29.09.2023

  Десетки медици от различни специалности се събраха във ВМА по време на “Есенни неврологични дни“ с акцент върху Паркинсоновата болест и мозъчните инсулти. 

  Срещата се организира от Клиника по нервни болести, а основни лектори бяха Prof. dr. Jörg Müller, ръководител на клиника по Неврология на болница Вивантес, Берлин и проф.д-р Дора Златарева, д.м.,  Ръковител на Катедра “Образна диагностика“ към МУ-София, а модератор - доц. д-р Стефка Мантарова,д.м. -  началник на клиниката по Нервни болести на ВМА.

  Целта на форума бе да представи новостите в патогенезата и диагностиката на Паркинсоновата болест и на базата на тях да се изграждат индивидуални невропротективни и терапевтични стратегии. 

  Интерес предизивика представените невропротективни стратегии за забавяне хода на Паркинсоновата болест, потенциала на терапията със стволови клетки. Представен бе и клиничния опит при приложението на нови терапии в късния стадий на заболяването – инхалаторна форма на леводопа, както и нов тип терапия с леводопа с продължителна подкожна инфузия. 

  Проф. Златарева акцентира върху възможностите на МРТ за подпомагане на диференциалната диагноза  при атипичните паркинсонови синдроми, като подчерта необходимостта от уеднаквяване на протоколите на изследване.

  Prof. Jörg Müller сподели собствени резултати от проведени фибринолитични терапии и последващи тромбектомии. Потвърждава се тенденцията, че навременното и съвременно лечение на острия исхемичен инсулт осигурява на пациентите по-добра прогноза в краткосрочен и дългосрочен план.

  Срещата завърши с пожелание да не е последна, а да стане традиция в календара на Военномедицинска академия.