ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА с отличие за обучението на парамедици

  28.09.2023

  Военномедицинска академия (ВМА) бе отличена по време на Националната конференция "Качество на професионалното обучение" - търси, сравни и избери.

  Събитието е част от дейностите по проект „Качество и ефективност“, изпълняван от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Участие взеха представители на центрове за професионално обучение, експерти от ключови институции, работодателски и синдикални организации и други.

  Идеята на проекта е да се осигури качествено и достъпно професионално обучение, което да гарантира успешна реализация и ползотворна работа в сферата на преквалификация. Независимо от възрастта, всеки има възможност да промени професионалния си път и да докаже, че може да бъде в полза на обществото в друга област на заетост.

  По данни на НАПОО за периода до есента на 2023 г. през курс са преминали 750 лица, а 79 българи са завършили обучение за парамедици.

  Военномедицинският симулационен тренировъчен център бе сред отличените структури за способността да създават качествена работна сила с гъвкави умения.

  При нас идват високомотивирани хора, които искат да практикуват професията парамедик. Програмата на НАПОО ни среща с най-различни хора от целия спектър на българското общество. Стараем се всеки обучаем да усвои необходимите теоретични и практически медицински умения, коментира полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

  Военномедицинският симулационен тренировъчен център – единствено по рода си съоръжение в България за подготовка на военномедицински специалисти, бе открит през есента на 2021 г. Центърът е проектиран по американски образец, а при подготовката на бойни санитари, санитарни инструктори и курсанти военни лекари ще бъдат използвани високотехнологични манекени, които могат да симулират основни жизнени функции на човешкия организъм, различни патологични състояния и бойни травми. Освен това позволяват „извършване“ на мускулни, подкожни, артериални и венозни манипулации. В допълнение е наличен и ултразвуков симулатор за спешна ултразвукова диагностика в полеви условия.

  В него, освен бойните санитари и медиците под пагон, се обучават и курсанти от други специалности, както и „военни” и „цивилни” парамедици.