ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Медици от ВМА с учебник за взривната травма

  15.06.2023

  Излезе от печат учебникът „Взривна травма”, под редакцията на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

  В отговор на добиващия епидемични размери съвременен военен травматизъм авторите представят съкратен, но систематичен подход върху взривната травма.  

  Последователно са изложени физическите характеристики на взрива, патофизиологията, клиничната картина, оценката на тежестта на травмата и раните, сортировката на пострадалите, доболничното и началното болнично лечение и диагностика, хирургичното лечение при травми на гръден кош, корем, таз и крайници и мекотъканните наранявания.

  Авторите подчертават значението на цялостния диагностично-лечебен подход към пострадалите, предвид комплексния характер на взривната травма, тъй като „непознаването на детайлите води до пропускане на увреди, неадекватно планиране на човешките и материалните ресурси и съответно изтощаване на тези ресурси, както и до незадоволителен изход от лечението.“

  Опростеното и ясно представяне на детайлите при сортировката на пострадалите, доболничното и началното болнично лечение и диагностика правят монографията отлично начално ръководство не само за военни, но и за цивилни парамедици и лекари.

  За първи път в българската практика е отделено внимание и на профилактиката и лечението на посттравматичното стресово разстройство и обучението на военните хирурзи с представяне на опита на ВМА в тази насока.