ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА обучава и „военни парамедици”

  28.01.2023

  Шест военнослужещи се обучават в курса за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ-санитарен инструктор“ или т.нар. военен парамедик.

  Програмата се осъществява съвместно между Военномедицинска академия (ВМА) и Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

  Те стартираха подготовката си през есента на 2022 г., като в колежа изучаваха военни дисциплини и английски език, а от средата на декември м.г. започнаха и своята медицинска подготовка – теоретична и практическа, във Военномедицинския симулационен тренировъчен център на ВМА.

  Основната задача на военнослужещите-санитарни инструктори е оказване на първа помощ, евакуация и транспортиране на ранени, поразени, болни и пострадали, и при необходимост – асистиране на по-високо квалифицирания медицински персонал в медицинските пунктове и спешните отделения на МБАЛ към ВМА.

  Освен това осъществяват дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции на пострадал или ранен и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

  Оказването на първа помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Военнослужещият- санитарен инструктор следва да е в състояние бързо да взема адекватни решения в екстремни условия и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.

  Военнослужещият-санитарен инструктор може да работи във военните формирования на Българската армия и в други военизирани структури за нуждите на Въоръжените сили, както и в съставите на многонационални екипи в страната и извън нея.   

  В края на 2022 г. своите дипломи получиха и първите седем курсисти, успешно преминали теоретичната и практическа част от държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

  Следващият курс за „цивилни парамедици” ще започне през месец април 2023 г.