Warning: Missing argument 4 for LoadGallery(), called in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-news.php on line 31 and defined in /home/vma/public_html/include/frontend/mod-gallery.php on line 6
Военномедицинска академия - Новини
ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  10 лекари от ВМА – част от програма за млади учени на МОН

  11.10.2022

  Десет медицински специалисти от различни клиники на Военномедицинска академия (ВМА) се класираха за участие в Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 2022 г., която се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

  Те бяха разпределени в два модула: "Млади учени" (6 души) и „Постдокторанти” (4 души), като ще разработвят проектите си в клиниките по кардиология, неврология, гастроентерология и психиатрия.

  Програмата „Млади учени и постдокторанти-2“  е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища .

  Тя е в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 за привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство.  

  Целта е постигане на устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на два етапа, с продължителност по 18 месеца, и чрез нея се създава среда за обмен на научни идеи, реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени, както и за насърчаване на изследователската им дейност в България.  

  Националната програма е разделена на два модула – модул „Млади учени“ и модул „Постдокторанти“. В първия участват лица, които извършват научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.  А във втория – учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. Освен това, трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ