ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Проф. Никола Владов с две номинации за председател на Българско хирургическо дружество

  24.08.2022

  Проф. Никола Владов, който е началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА), получи две номинации за председател на Българско хирургическо дружество (БХД). Изборът за ново ръководство ще се проведе на предстоящия през октомври конгрес, като мандатът му е за периода 2024-2026 г.

  Едната номинация за проф. Владов е от Академичния съвет на ВМА, а другата – от проф. Красимир Иванов, главен координатор на експертния съвет по хирургия към министъра на здравеопазването.

  Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. е роден през 1960 г. През 1987 г. завършва медицина в Медицински университет – София. През 1993 г. придобива специалност хирургия, като по същото време работи в І-ва хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов” и специализира при професор Y. Chapuis в хирургичната клиника на Cochin Hospital, Париж.

  Постепенно хирургията, която е една от най-дръзките области в медицината, става негова съдба. След изключително полезна специализация в Париж по жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия, проф. Никола Владов набира огромен опит в хирургичната клиника на Районната болница в град Бежа, Тунис.

  Завръщайки се в България, оглавява Хирургично отделение в Районна болница гр. Панагюрище и началник на І-ва хирургична клиника на МБАЛ – Пазарджик, като специализира в хирургичната клиника на Cochin Hospital, Париж при професор D. Houssin и в хирургичната клиника на Saint Antoine Hospital, Париж при професор R. Parks.

  През 2002 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови кисти отворени в жлъчните пътища” за придобиване на научна и образователна степен „Доктор по медицина”.

  В периода 2003-2009 г. е началник на Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА – София, като през 2005 г. е избран за доцент към клиниката. През 2006 г. специализира „Чернодробна трансплантация” в хирургичната клиника на Cochin Hospital, Париж при професор О. Soubrane и „Лапароскопска колопроктология” в Hospital of Monfalcone, Италия при професор J. Pinjata.

  От 2007 г. е ръководител на Програмата за чернодробни трансплантации на ВМА, а от 2009 г. е ръководител на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

  През 2009 г. защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение” за придобиване на научната степен „Доктор на медицинските науки”.

  През 2010 г. специализира лапароскопска чернодробна хирургия в Elan Court Training Centre в Париж, а през 2011 г. е избран за национален консултант по трансплантология. От април 2019 г. е главен координатор към експертния съвет по медицинската дейност „Трансплантология” към Министерство на здравеопазването.

  През месец януари 2013 г. е избран за почетен член на Френската академия по хирургия. Притежава сертификат за почетно членство от румънската Асоциация по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. Член е на редица научни дружества и издателски бордове в България и чужбина.

  Проф. Никола Владов е припознат от своите колеги като един от доайените в българската хирургия. Безспорен е неговият принос в развитие на Трансплантационната програма в Република България и в частност във ВМА. Той извършва първата лапароскопска резекция на черен дроб и първата лапароскопска резекция на панкреас в България (2006 г.), през 2009 г. – първата трансплантация на черен дроб от жив донор от възрастен на възрастен, а през 2013 г. и първата ретрансплантация.

  Благодарение на въведените от него иновации екипите на ВМА затвърждават международния си престиж и заемат водещо място в Източна Европа по лапароскопска чернодробна хирургия. Ръководената от проф. Владов Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия е част от единствения по рода си в региона и базиран във ВМА Международен референтен център, в рамките на който се провеждат обучения не само на български, но и на чуждестранни хирурзи.

  Проф. Никола Владов е носител на множество отличия, свързани с високите му професионални достижения като част от екипа на ВМА.

  За значим принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на чернодробно-панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, през 2012 г. печели наградата "Медик на годината 2012". През 2016 г. е обявен от Български лекарски съюз за „ЛЕКАР НА ГОДИНАТА – 2016” – най-престижната награда сред медицинската общност в България.

  През 2017 г. става почетен гражданин на Ловеч за огромния му принос в постигнатите съпоставими с европейско ниво постижения в чернодробните трансплантации, за високия му човешки и професионален морал в дейността на българското здравеопазване.