ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА бе домакин на XXV-а Юбилейна национална конференция по неврохирургия с международно участие

  03.11.2016

  На 28-30 октомври 2016 г. в град Велинград се проведе XXV-ата Юбилейна национална конференция по неврохирургия с международно участие на тема: „Минимално-инванзивна и функционално-съхраняваща неврохирургия“.

  Над 250 специалисти от страната и чужбина се включиха във форума, организиран от Българското дружество по неврохиругия и  Военномедицинска академия. До участниците бяха изпратени поздравителни адреси от генерал-майор член-кореспондент проф. Николай Петров, д.м.н. - началник на ВМА и д-р Венцислав Грозев - председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз.
   
  Фокусът през първия ден бе поставен върху съвременните технологии и иновации в медицината и медицинската индустрия, някои от които се показват за първи път в България. Интерес сред участниците предизвикаха демонстрациите на специализирана, модерна апаратура и практическите обучения, водени от квалифицирани специалисти.
   
  Научната програма през втория ден бе организирана в четири пленарни заседания, по две основни теми: „Функционално-съхраняваща неврохирургия при тумори на нервната система“ и „Минимално – инвазивни гръбначни интервенции“. Представените 17 научни доклада, разкриха качественото развитие на съвременната неврохирургична практика. Гостуващите лектори от Дания, Италия, Германия, Словения и Унгария запознаха аудиторията със световните достижения и собствен опит. 
   
  През третия ден професионалният интерес на лекарите бе концентриран върху електронната постерна сесия. Двадесет авторски колектива представиха редки клинични случаи, свои първоначални резултати при лечение на редица неврохирургични заболявания и показаха сериозни достижения в научно-изследователската си и ежедневна практическа работа.
   
  Конференцията бе акредитирана от Българския лекарски съюз като форма на продължаващо медицинско обучение с кредитна оценка.
   
  Паралелно се проведе и Сателитен симпозиум на специалистите по здравни грижи, който бе акредитиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
   
  Всеки участник получи сборник с научните резюмета на авторските колективи, който е рефериран с ISBN (международен стандартен номер на книга). Той може да бъде намерен в Националната библиотека. Според полк. проф. д-р Тихомир Ефтимов - председател на организационния комитет, началник на Клиниката по неврохирургия на ВМА и зам.-председател на БДНХ, този сборник може да бъде полезен в ежедневната практика на лекарите и отразява реалните достижения на българската неврохирургия по отношение на минимално-инвазивните и функционално-съхраняващи интервенции.
   
  Кристални плакети и благодарствени писма бяха връчени на всички спонсори и изложители в рамките на конференцията. 
  Конференцията бе организирана и с медийното партньорство на CredoWeb, Medical News и Фрамар. 

  Видео от конференцията можете да видите ТУК.