ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Инфекционисти от ВМА се включиха в Юбилейната научна конференция по клинична имунология

  01.11.2016

  На 28 и 29 октомври 2016 г. в гр. София се проведе Юбилейна научна конференция по клинична имунология, посветена на десетгодишнината от създаването на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ). 
   
  В научното събитие участие взеха над 100 специалисти от различни медицински направления – клинична имунология, инфекциозни болести, микробиология, вирусология и др. Във форума се включиха изследователи от Военномедицинска академия, Медицински университет-София, Медицински университет-Пловдив, Медицински университет-Варна, Медицински университет-Плевен, Тракийски университет-Стара Загора и Българска академия на науките. На конференцията доклад изнесе и световноизвестния учен проф. Андрю Кант от Нюкасъл, Великобритания (Скопус: научни публикации – 235; цитирания – 7514). 
   
  Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Началник на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) представи пред участниците на научното събитие доклад на тема „Съвременни възможности на клиничната имунология за диагностика и мониторинг при някои инфекциозни заболявания”. Докладът засегна някои организационни въпроси, касаещи общественото здравеопазване в нашата страна и по-конкретно в частта му, имаща отношение към медицинската специалност „Инфекциозни болести”. 
   
  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м. (Доцент в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) изнесе орална презентация на тема „CD57+ NK-клетки при персистираща инфекция с Borrelia burgdorferi”. 
   
  Д-р Радина Андонова (инфекционист и докторант в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София) представи научен доклад касаещ клиничен случай на имунокомпетентен пациент с тежка водниста диария, дължаща се на Clostridium difficile. 
   
  Като съавтори на трите доклада активно участие във форума взеха и полк. доц. д-р Георги Попов, д.м., ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м., д-р Биляна Глигоров-Славчева и д-р Шакилла Попал-Димитрова (всички от Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София).