ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Втори национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие

  06.10.2016

  На 30 септември – 2 октомври 2016 година в залите на Българския червен кръст  в град София се проведе Втория национален конгрес с международно участие на Българската ассоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. 
   
  Форумът бе под егидата на Изследователска група по невросонология към Световната федерация по неврология, Европейско дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Военномедицинска академия, Българска академия на науките и изкуствата, Българско дружество по неврология, Български лекарски съюз и Български червен кръст. 
   
  Регистрирани за участие бяха над 160 делегати от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Изрел, Македония, Сърбия, Судан и Хърватия, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети и Националната спортна академия „В. Левски”. 
   
  Форумът бе посветен на новостите в диагностиката и лечението на мозъчносъдовите заболявания с фокус върху диференцираното лечение на мозъчния инсулт (тромболиза и тромбектомия). Той бе акредитиран с 12 кретитни точки от Българския лекарски съюз по програмата за продължително следдипломно обучение.
   
  Гост лектории на форума бяха изтъкнати чуждестранни специалисти от различни страни - проф. К. Нидеркон (Австрия), проф. В. Демарин (Хърватия), проф. Н. Борнщайн (Изрел), проф. М. Михайлович (Сърбия) и проф. С. Щрайбер (Германия). Те представиха най-новите достижения в профилактиката, диагностиката и лечението на мозъчносъдовите заболявания. 
   
  Форумът бе открит с лекция от акад. проф. Екатерина Титянова на тема „Народни мъдрости и научни открития”. Българският опит в диференцираното лечение на мозъчните инсулти бе представен от доц. И. Петров и проф. С. Андонова. Невроофталмологичните прояви при остър исхемичен инсулт бяха обобщени от проф. С. Чернинкова.
   
  Проведена беше дискусия и приет първия интердисциплинарен национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт. Алгоритъмът бе представен от проф. С. Андонова, национален консултант по интервенционална неврология на Министерството на здравеопазването.
   
  Проф. Ст. Шрайбер (Германия) проведе теоретично обучение и практически семинар, посветени на възможностите на ултразвуковата диагностика за изобразяване на периферни нерви в норма и патология.
   
  Организирани бяха две постерни сессии, отличени с две първи награди – на Д. Смайлович и съавт. (Босна и Херцеговина) и И. Такева и съавт. (България). 
   
  Конгресът бе съпътстван от сателитен симпозиум на тема „Иновации в медицината”, организиран съвместно с кръжока по неврология на Медицинския факултет на Софийски университет «Св. Кл. Охридски», Българската академия на науките и изкуствата и Българската асоциция по невросонология и мозъчна хемодинамика. В него бяха представени най-новите научни открития, отнасящи се до огледните неврони, 3-измерното биопринтиране на тъкани и органи и високоинтензивния ултразвук в медицината. С почетни дипломи за активна студентска кръжочна дейност и подготовка на доклади в симпозиума бяха удостоени студентите по медицина М. Димчева (МФ на СУ), М. Пешевска (МФ на СУ) и П. Каразапрянов (МФ на МУ-София).
   
  По време на форума бе организиран обучителен курс по здравни грижи за  медицински сестри и кинезитерапевти, акредитиран с 8 кредитни точки.