ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА подкрепя кампанията на Столична община за ранна диагностика на рака на млечната жлеза

  27.07.2016

  27.07.2016г.

  За поредна година Военномедицинска академия ще подкрепи инициативата на Столична община за провеждане на скринингова програма, насочена към борбата с рака на млечната жлеза. Целта на програмата е ранното диагностициране и повишаване ефективността от профилактичните прегледи.

  Ще ползваме опита от мината година, коментира проф. Деян Йорданов, д.м, началник на Клиника „Гръдна хирургия” към ВМА. 
   
  Все още работната група не е уточнила кога ще се провеждат прегледите във всичките осем болници, включили се в кампанията, като предстои да бъдат изготвени и съответните списъци.
   
  Резултатите от провеждането на кампанията през изминалата 2015 година сочат, че това е най-успешната програма за масов скрининг в България през последните 25 години. 
   
  Поради важния социален аспект, тази година ще бъде обхванат по-широк кръг от лица, подлежащи на скриниг – всички жени от комплексите за детско хранене, самостоятелните детски ясли, здравните кабинети в училищата, общинските културни институти, заведенията за социални услуги, както и непедагогическия персонал на училищата и детските градини на територията на Столична община.
   
  Ракът на млечната жлеза е сред социално значимите заболявания и е най-често срещаната форма на рак сред жените по света. По данни на Световната здравна организация към ООН заболяването обхваща 16% от раковоболните жени. У нас се констатира тревожната статистика, че заболеваемостта е 4 пъти по-голяма. Ефективната профилактика и системният скрининг са сред възможностите за преодоляване на болестта.