ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  XXI-и конгрес на Балканския военномедицински комитет

  06.06.2016

  От 31.05.2016г. до 03.06.2016г. в гр. Букурещ, Румъния, се проведе ХХI-ият конгрес на Балканския Военномедицински Комитет (БВМК).
   
  Ръководител на българската делегация от 29 участници – военнослужещи и цивилни служители от състава на Военномедицинска академия, беше началникът на ВМА генерал-майор член-кореспондент професор Николай Петров,д.м.н. Президент на българския национален борд на БВМК е полковник професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., заместник-началник на ВМА по лечебно-диагностичната дейност, а  генерален секретар - подп. д-р Калин Кънев. Сред ръководителите на делегацията беше и полковник доцент Румен Попов,д.м. - заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.
   
  Основна цел на Конгреса беше да се заздравят връзките между медицинските служби на страните-членки чрез създаване и укрепване на отношения на приятелство и сътрудничество, както и повишаване на научната и професионална квалификация на участниците. В работата на Конгреса взеха участие близо 200 представители на военномедицинските служби на страните-членки на БВМК –България (33), Гърция, Румъния, Сърбия, Албания и Турция.
   
  По време на Конгреса бяха изнесени общо 283 доклада – от тях 143 орални и 140 постерни научни доклада. Някои от основните теми на конгреса бяха: бойна травма; професионални заболявания, свързани с военната професия; мозъчни травми; заплахи за здравето по време на мисии и превантивни мерки; съвременни научни и технологични аспекти на ядрената, биологичната и химичната защита и оказване на помощ на пострадалите, както и други въпроси от военномедицински характер. 
   
  За най-добър научен доклад от българска страна бе определен доклад със заглавие "Сравнителен анализ на съвременни взривни огнестрелни и конвенционални травми", на д-р Георги Попиванов от Ендоскопска клиника, а наградата за най-добър постер бе присъдена на българския постер със заглавие „Актуални социално медицински проблеми на катедрата по спешна грижа на ВМА – София”, с автор д-р Недялко Григоров от Клиника "Спешна помощ и коремна хирургия", отделение "Спешна хирургия".
   
  На 01.06.2016г., в рамките на Конгреса, се проведе годишната среща на началниците на медицинските служби и академии на балканските страни, в която от българска страна участваха началникът на ВМА генерал-майор член-кореспондент професор Николай Петров,д.м.н., полковник професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., заместник-началник на ВМА по лечебно-диагностичната дейност, и подполковник доктор Калин Кънев.
   
  Основна тема на срещата беше „Основните предизвикателства пред медицинските служби в геополитически план”.
   
  БВМК е създаден на 21 септември 1995 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между България, Гърция, Румъния и Турция, като през 2008 г. към Комитета се присъединява Сърбия, а през 2011 г. и Албания. Един от основните инициатори е именно българската страна.
   
  Основна цел на Комитета е да осигури рамка за творческо взаимно сътрудничество в областта на военната медицина чрез споделяне на медицински познания и опит, както и да допринася за по-нататъшното укрепване на приятелските отношения между военномедицинските служби на страните-членки. Една от основните дейности на БВМК е организирането и провеждането на научни конгреси, които се провеждат ежегодна в една от страните-членки. Следващият конгрес на БВМК ще се проведе през всентта на 2017г. в град Белград, Сърбия. Комитетът издава онлайн списание Balkan Military Medical Review www.bmmc-bmmr.org, което приема статии за публикуване на адрес http://my.ejmanager.com/bmmr/.