ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  БПЛР-Банкя активен участник в развитието на здравния туризъм в града

  06.06.2016

  Ръководители на здравните заведения и кметът на община Банкя Рангел Марков започват активна кампания за популяризирането на града като курорт с изключителни условия за лечение и здравен туризъм.
   
  В началото на месец юни се проведе съвместна среща между медицинските представители, работещи на територията на общината и местната власт, на която бяха обсъдени начините на взаимодействие между тях. 
   
  Общината се ангажира да провежда редовно почистване и облагородяване на териториите около здравните заведения, както и да създаде организация за обновяване и подобряване на съществуващата и използвана от много посетители на град Банкя и пациенти на посочените лечебни заведения "Пътека на здравето". 
   
  Тя предлага изключително добри условия за възобновяване на едни от най-полезните лечебни рехабилитационни процедури - теренното и климатолечението. Последните са активно застъпени в препоръките, давани на пациентите от Болницата за продължително лечение и рехабилитация-Банкя към Военномедицинска академия, коментира д-р Георги Давидов, началник на лечебното заведение.
   
  От своя страна ръководителите на здравните заведения запознаха общинското ръководство с подробности около своята дейност  и с проблемите, пред които са изправени. Освен това, те декларираха своята готовност да съдействат, както за изпълнението на мероприятия по хигиенизирането на териториите, прилежащи към болниците, така и за популяризирането на града като курорт с изключителни условия за лечение и здравен туризъм.
   
  Идеята е подобни срещи да се провеждат регулярно с цел подобряване на условията в и около лечебните заведения.