ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  За първи път в България – „Основи на лазерната терапия”

  26.05.2016

  Литературният пазар в България вече е обогатен с нова, уникална по рода си книга - „Основи на лазерната терапия”. Подобно издание се появява за първи път в родната литература, засягайки въпросите що е това лазер, как се работи с лазер, как се изчислява доза на лазера, какви са показанията и какви видове лазери имаме?
   
  Автори са професор Георги Георгиев, д.м.н. и доктор Мимоза Георгиева – част от екипа на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към Военномедицинска академия.
   
  Това беше една пилотна монография, която направихме. В момента разработваме вече една обемна книга, един двутомник, където ще има още 9 глави, коментира професор Георгиев.
   
  Използването на лазерна радиация с нисък интензитет на редуциране на болката, възпалението, едема, ускореното заздравяване на рани, предотвратяването на клетъчна смърт и тъканни увреждания е вече познато от над 50 години – откакто са въведени терапевтичните лазери апарати.
  Настоящият обем от научен материал прави преглед на аспекти от лазерната физика и фотохимия, отнасящи се до приложението на лазерната терапия в клиничната практика. Извършва се преглед и на съвременните теории за биофизичните механизми на нискоинтензивната лазерна терапия. Дават се обяснения за характеристиките на лазерната радиация като монохроматичност, поляризованост, кохерентност, колимираност, изпъстряне на лъча, дълбочина на проникване и модулация на лазерната радиация.
   
  Обосновава се приложимостта на тези фактори при разпространението на лазерното лъчение в тъканите. Представят се физичните принципи, които описват взаимодействието лазерна радиация – биологична тъкан. Обръща се внимание и на молекулните и клетъчните механизми на нискоинтензивната лазерна терапия и се описват някои резултати in vitro и in vivo. Обсъждат се и клиничните показания и параметри при лазерната апликация.
   
  Книгата има за цел да предостави фонова информация за средствата и биофизичните механизми на лазерната радиация при използването на червени или инфрачервени нискоинтензивни лазери или други монохроматични източници на светлина, за да се подпомогнат клиничните специалисти и изследователи да използват успешно тези източници с по-голямо разбиране, с по-голяма увереност и ефективност.
   
   
  ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, Д.М.Н.
  Има признати специалности по нервни болести и физикална и рехабилитационна медицина. Доктор на медицинските науки, професор в Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към ВМА, магистър по здравен мениджмънт в УНСС.
  По-важни специализации – Лазерна терапия на неврологични и ортопедични заболявания /IIM GmbH град Карлс Руе, Германия/, лазерна терапия /централна лаборатория по лазерна терапия – AGNIS, ГРАД Вилнюс, Литва/, Традиционна китайска медицина и лазерна пунктура /Втора Военномедицинска академия, Кантон, Китай/, рефлексотерапия и лазерна пунктура при заболявания на периферната нервна система /ВМА, „А.М.Кирова”, Санкт Петербург, Русия/, рехабилитация на болни с хемофилия /Университетска клиника по хемофилия, град Утрехт, Германия/ и други.
  Клиничен опит и публикации: работи в областта на ниско интензивната лазерна терапия, рефлексотерапиуя, физиотерапия, заболявания на централната и периферна нервна система, ортопедия и травматология. Повече от 150 научни публикации и участие в монографии о проблемите на неврологията, физиотерапията и рехабилитацията, лазерната терапия и рефлексотерапията.
   
  Д-Р МИМОЗА ГЕОРГИЕВА
  Завършва Медицинския факултет на Медицински университет - София през 1995 г. Има признати специалности по обща медицина /2005/ и физикална и рехабилитационна медицина /2013/.
  Д-р Георгиева работи в Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина” към ВМА от 2013 г. като дисертант на проф. Георгиев разработва приложението на високоенергийно лазерна лъчение при пациенти с анкилозиращ спондилит. 
  Участва в над 30 публикации и научни доклади в областта на физикалната медицина и рехабилитация при ревматологични, кардиологични и редки заболявания, както и по проблемите на наднорменото тегло и затлъстяването.