ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА с активно участие в разработването на международен проект по телемедицина

  27.04.2016

  27.04.2016 г.

  В периода 19-21 април 2016 г. във Военномедицинска академия се проведе съвещание на работна група по международния проект по телемедицина IMIHO /Interconnection of Military Hospitals – Връзка между военните болници от Югоизточна Европа/.
   
  В срещата участваха представители на България, Гърция, Грузия, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Турция, както и на секретариата на координационния комитет на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа /SEDM-CC/. ВМА бе представлявана на професор Асен Петков, д.м. , началник на Катедра „Военна медицина” /национален координатор/ и подполковник доцент Иван Попиванов,д.м. /национален администратор/.
   
  Целта е да се проучат възможностите,  които проектът IMIHO предлага за развитие на военната телемедицина в България, за провеждане на съвместни научни изследвания, за обучение и за медицински консултации между военномедицинските служби в страните от SEDM.
   
  В рамките на проекта бе разработен и апробиран интернет портал за съхранение и обмен на научна и медицинска информация между страните-участнички. Представено бе досегашното развитие на web-сайта на проекта IMIHO, като бе отчетен значителен напредък в регистрирането на активни потребители /над 300/, както и при използването му като платформа за обмяна на научна информация в рамките на Балканския военномедицински комитет. 
   
  Основните цели на интернет портала са да предостави  сигурен и удобен за военномедицинските специалисти достъп до научна медицинска информация, да се интегрират функции за социалните мрежи, както и да се осигурят гъвкави средства за комуникация. Най-важни от гледна точка на телемедицината са възможностите за телеконферентна връзка и способностите за провеждане на електронно обучение. Лекторът може да презентира пред отдалечена аудитория чрез използване на стрийминг-технологии, да прожектира слайдове, да задава и да отговаря на въпроси, да изпозлва различни учебни помагала. Телеконферентната връзка позволява провеждането на телеконферентни консултации, където консултиращият експерт има възможност визуално да оцени състоянието и някои симптоми на пациента.
   
  По време на срещата бе обсъден и въпросът за насърчаване присъединяването на други военни болници, факултети и академии от страните-участнички в проекта. 
   
  Утвърдени бяха следните области за многонационално сътрудничество при използването на информационната система /сайт/  на IMIHO:
  1. Инфекциозни заболявания;
  2. Боен стрес;
  3. Проучвания и обмен на данни в областта на образната диагностика;
  4. Дистанционно мониториране на пациенти;
  5. Електронно обучение.
   
  Необходимостта от непрекъснато повишаване качеството на здравните услуги при очертаващ се дефицит на военномедицински специалисти в България и по света подчертават значението на телемедицината като възможно решение на проблема. Проектът  IMIHO предоставя добри възможности за развитието на военната медицина в България основно със своите възможности за провеждане на телеконферентни консултации и електронно обучение на военномедицинските специалисти в страната.