ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Мултимодалният подход и лапароскопската хирургия – надежда за пациентите с онкологични заболявания

  16.11.2020

  Лечението на онкологичните заболявания представлява съществена част от съвременната хирургия, тъй като все по-малко бенигнени заболявания имат индикации за оперативно лечение. Затова всеки един модерен хирург трябва да е в унисон с тенденциите за лечение на онкологичната патология.

  На фона на COVID-пандемията не бива да се омаловажават и останалите медицински проблеми. Нелекувани своевременно, онкологичните заболявания имат много лоша прогноза. По тази причина, диагностицирането и лечението на тези болни не е спирано, именно с цел постигане на добри дългосрочни резултати, изцяло в полза на самите пациенти, коментира доц. Ивелин Такоров, ръководител на Първа клиника по коремна хирургия във Военномедицинска академия (ВМА) по повод Световния ден за профилактика на раковите заболявания (16 ноември).

  В съвременната онкология хирургията рядко е самостоятелен метод на лечение. При всички онкологични заболявания мултидисциплинарният подход е водещ, т.е. в различни етапи от лечението се намесват различни специалисти. Но единствено радикалното хирургично отстраняване на процеса дава шансове за пълно излекуване.

  Той изтъква, че лапароскопската хирургия масово навлиза в рутинното лечение на онкологичните заболявания, без това по никакъв начин да компрометира резултатите от тях. Напротив, подобрява следоперативния ход, краткосрочните резултати и комфорта на пациента без да ощетява онкологичната ефективност.

  Често колоректалният карцином, който е най-често срещаното злокачествено заболяване в коремната област, се изявява и с метастатично засягане на черния дроб, което изисква синхронни резекции. ВМА е един от малкото центрове в света, където се правят подобни синхронни лапароскопски колоректални и чернодробни резекции, изтъква още доц. Такоров.

  Последващи по значимост са карциномът на стомаха, на черния дроб и на панкреаса, като и при тези тумори изискващи високообемни резекции лапароскопската хирургия е стандартен подход. Планирането на оперативната интервенция следва екзактно предоперативно стадиране на заболяването. При все повече пациенти с авансирали тумори хирургичното лечение се провежда след успешна неоадювантна химиотерапия, освен ако не се налага лечение по спешност при симптоматични пациенти.

  Подобрените методи на образната диагностика водят до нарастваща честота на диагностициране на онкологичните заболявания, а това в краткосрочен план трябва да резултира и в понижаване на стадия при диагностициране. Към този момент у нас туморите все още да не се диагностицират в много ранни стадии, но може да се отчете прогресивно подобряване на дългосрочните резултати след едно успешно мултимодално лечение, комбинирано с радикална хирургия, категоричен бе доц. Ивелин Такоров.