Актуално за COVID-19

Психолози

  Лабораторията за психично здраве и превенция разполага със 7 отлично подготвени психолози.

  Доц. д-р Илия Маринов, д.м. – началник

  Сектор “Психологично консултиране, кризисни интервенции и психотерапия”

  1. Мирена Георгиева – началник
  2. Десислава Тепавичарова - психолог

  Сектор “Психологична оценка и превенция”

  1. Юлиян Колев – началник
  2. Даниела Лазарова – психолог
  3. Людмил Попов – психолог