ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Стационарно лечение

  В случай, че заболяването на пациента налага лечение в болнични условия, всеки гражданин може да бъде приет в МБАЛ-София към ВМА по следния начин:

  ПЛАНОВО – след преглед и предварително определена дата за хоспитализация в кабинетите на Консултативно-приемно отделение;

  ПО СПЕШНОСТ – след преглед и преценка в кабинетите на спешното отделение.

  При планов прием пациентът следва да представи:

  • Направление за хоспитализация, бланка обр. МЗ – НЗОК № 7, издадено от общопрактикуващ лекар или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ;
  • Документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, паспорт).

  Приемането за стационарно лечение става само по преценка на съответния специалист от Консултативно-приемно отделение, независимо от това, че има издадено Направление за хоспитализация.

  В момента на приема пациентът получава информация за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и евентуални разходи за негова сметка (потребителска такса за болнично лечение, индивидуални медицински изделия и/или консумативи за еднократна употреба и др.) в зависимост от избрания начин на лечение.

  Пациентите, с непрекъснати здравноосигурителни права, които постъпват за лечение по “клинична пътека”, съгласно договора на ВМА с НЗОК, заплащат потребителска такса за дните на престоя в болницата, но за не повече от 10 дни в текущата година.

  Платените такси се доказват с фактури от предходно плащане. Освободени от заплащане на потребителска такса са категориите лица, посочени в чл. 37, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, както и определените в „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО", съгласно действащия към момента Национален рамков договор.

  Пациентите, избрали да се лекуват във ВМА, извън реда на здравното осигуряване заплащат лечението си по ценоразпис на лечебното заведение. Пациентът задължително се запознава и подписва “Декларация за информирано съгласие относно финансовите условия за лечение във ВМА”, която се прилага към Лист за история на болестта (ЛИБ).

   

  СВИЖДАНИЯ

  Два пъти седмично на пациентите се осигурява време за посещения от близки. Свижданията се извършват в четвъртък и неделя, от 14:00 до 16:00 часа, и са съобразени с правилника за вътрешния ред на болницата.

   

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

  Близките могат да получват информация за състоянието на пациентите от лекуващите лекари, ежедневно след 11:00 часа. При постъпване в болницата  пациентът може да определи на кои от неговите близки да се дава информация за хода на лечението.

  ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

  Всички клиники са реновирани по европейски образец.

  В централното фоайе на болницата има кафене, място за купуване на стоки от първа необходимост, вестници, книги, хранителни продукти и други.

  В защита на здравето и правата на пациента Военномедицинската академия е партньор на Българска асоциация за закрила на пациентите в създаването на по-добро медицинско обслужване, надеждност, постигане на удовлетвореност в пациентите и морална подкрепа. При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент, лекарски грешки и несъответсвия в предлаганите медицински услуги, можете да се обърнете към Българска асоциация за закрила на пациентите, където също се осъществява и рейтинг на лечебните заведения според определени критерии. За повече информация: www.patient.bg.