ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Здравноосигурителни фондове

  ЗДРАВНОЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, С КОИТО ВМА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:       
         
  • ОЗОФ „Доверие ЗАД” АД;                                                                        
  • „Здравноосигурителен институт” АД;  
  • „Фи Хелт Застраховане” АД;                          
  • „Застрахователна компания Медико – 21” АД;
  • „ЗК България Иншурънс” АД.