ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

За нас

  От своето създаване като гарнизонна болница през далечната 1891 г., Военномедицинска академия не престава да расте и да се развива, благодарение на ентусиазма на своите създатели – възрожденските лекари Георги Золотович, Михаил Иванов, Луиджи Понтара, както и десетки други техни съвременници, които полагат основите на военното здравеопазване.

  Следвайки добрите традиции и вървейки в крак с прогреса, последователите им изграждат мощен диагностично-лечебен и учебно-научен комплекс с център Многопрофилна болница за активно лечение – София, и регионални болнични филиали в Пловдив, Варна, Плевен и Сливен, и санаториални бази в Банкя и Хисаря.

  Постепенно ВМА става синоним на стремежа към перфекционизъм – тук работят блестящи лекари и учени, които предават своя опит и знания, предоставят възможност за академично израстване на младите кадри. Отличните условия за работа, модерната апаратура и компетентният преподавателски състав осигуяват възможности за повишаване квалификацията на медицинските кадри и пълноценно обучение на студенти по медицина от страната и чужбина.

  Договорите с НЗОК осигуряват достъп до болничната и специализираната извънболнична помощ на здравноосигурени български граждани от цялата страна по почти всички клинични пътеки с изключение на акушерство, педиатрия и лъчетерапия на злокачествените заболявания.

  Извоюваният с годините авторитет и съвременните диагностично-лечебни възможности превръщат ВМА в неизменен притегателен център за пациенти от цялата страна. През последните години амбулаторният поток от прегледи се е увеличил значително. В пъти повече са и пациентите, пренасочени от други лечебни заведения в България, което е израз на доверие от страна на лекарската гилдия.

  Един от приоритетите на ръководството на ВМА е превръщането й във високотехнологична болница. Поради това, започнаха основни ремонти и преоборудване с най-съвременна техника на редица диагностични и терапевтични звена. Амбициите ни в по-дългосрочен план са свързани с цялостното обновление на ВМА, за да се чувстваме равностойни на нашите съюзници от НАТО и сходните болници от Европейския съюз.

  ВМА е интегрирана в сферата на националното здравеопазване, като оказва спешна и неотложна медицинска помощ на цивилното население, участва в националните и международни структури за ликвидиране на последиците от военни конфликти, природни бедствия, промишлени аварии и терористични атаки.

  През 2018 г. бе отбелязана 140-тата годишнина от създаването на Военномедицинската служба на българските Въоръжени сили – обединявайки опита на лекарите под пагон още от далечна Манджурия до днешен Афганистан.

  От 2017 г. Военномедицинска академия, съвместно с МУ-Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", започнаха съвместно обучение на курсанти по направление „Военен лекар". Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО.

  Военномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицински персонал. Ние предлагаме високоспециализирана медицинска помощ, образователни и научно-изследователски програми в името на общата ни цел – служба на човека чрез развитие на науката.