ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Централна военномедицинска комисия

Централната военномедицинска комисия /ЦВМК/ е военномедицински експертен орган, специализирано звено към ВМА, за нуждите на Министерство на отбраната, Българската армия  и структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната.

ЦВМК организира, ръководи, координира, контролира и извършва военномедицинската експертиза. Сформира обща ТЕЛК за военнослужещи и участва в разработването на проекти на нормативни актове по военномедицинска експертиза.