ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    Научноприложения център военна епидемиология и хигиена  е база за обучение по специалностите "Паразитология" и "Трудова медицина". В ход е процедура по акредитация на докторска програма „Епидемиология“ на български и английски език.

    Организират се провеждането на тематични курсове по профилактика на вътреболничните инфекции, промоция на сексуалното здраве, кърлежовопреносими заболявания и паразитози.

    Ръководството и специалисти от центъра участват в провеждането на семинари и курсове по безопасни условия на труд за военнослужещите и цивилните служители в МО, СППМО и БА.

    Нашият екип организира и участва в конференции по превантивна медицина, микробиология, инфекциозни болести и др., както и в множество мероприятия с тематика нозокомиални инфекции, профилактика на грип, ваксинопрофилактика.