ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна дейност

Военномедицинска академия е многопрофилна болнична структура със съвременно високотехнологично оборудване и тясна специализация на клиничните звена. Разполага с висококвалифициран преподавателски състав и изградена материална база за провеждане на учебен процес. ВМА е еквивалент на западноевропейските болници, с което се доказва като една от най - предпочитаните бази за обучение на медицински специалисти от цялата страна.

      Учебната дейност на ВМА включва:

  • обучение на студенти;
  • обучение на стажант-лекари;
  • обучение на кадрови медицински офицери;
  • следдипломно обучение на висши медицински и немедицински кадри от здравната мрежа на страната;
  • обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
  • обучение за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани медицински дейности;
  • обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Военнослужещ-санитарен инструктор”;
  • Други.