ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Старши лейтенат д-р Николета Малинова

  Дата на раждане: 28.05.1984 г., гр. София

  Образование: Висше – медицина. МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна

  Специалност: Специализант по военномедицинска специалност „Авиационна медицина”.

  Образователна и научна степен: Задочен докторант с тема на дисертационната работа: „Оценка на хипо-хипербарното  въздействие върху физиологичните функции на човешкия организъм“

  Публикации: 7

  Член на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”

  Тел.: 0882/ 487 615

  Е-mail: