ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Списък:

             1. Авиационна медицина;

             2. Военна токсикология;

             3. Превантивна военна медицина;

             4. Военномедицинско планиране;

             5. Военномедицинско снабдяване.