ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Процедури за придобиване на научни степени

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ВЪВ ВМА

Докторска програма Акредитирана до: Оценка Професионално направление
Радиобиология 27.07.2021 г. 9,8 4.3 Биологически науки
Микробиология 27.07.2021 г. 9,8 4.3 Биологически науки
Вирусология 27.07.2021 г. 9.8 4.3 Биологически науки
Генетика 27.07.2021 г. 9,73 4.3 Биологически науки
Имунология 27.07.2021 г. 9.76 4.3 Биологически науки
Авиационна медицина 21.01.2021 г. 8,47 7.1 Медицина
Медицина на бедствените ситуации 21.01.2021 г. 8,42 7.1 Медицина
Оториноларингология 25.02.2021 г. 8.46 7.1 Медицина
Кардиология 03.09.2020 г. 8.57 7.1 Медицина
Гастроентерология 03.09.2021 г. 9,66 7.1 Медицина
Ендокринология 03.09.2021 г. 9,31 7.1 Медицина
Неврология 17.03.2021 г. 8.21 7.1 Медицина
Психиатрия 08.12.2021 г. 8,01 7.1 Медицина
Офталмология 11.02.2021 г. 8,49 7.1 Медицина
Обща хирургия 03.09.2021 г. 9,72 7.1 Медицина
Анестезиология и интензивно лечение 03.09.2021 г. 9,77 7.1 Медицина
Урология 21.05.2021 г. 9,09 7.1 Медицина
Акушерство и гинекология 30.09.2027 г. 9,07 7.1 Медицина
Онкология 08.12.2021 г. 8,26 7.1 Медицина
Ортопедия и травматология 08.12.2021 г. 8,36 7.1 Медицина
Неврохирургия 03.12.2021 г. 9,35 7.1 Медицина
Гръдна хирургия 03.12.2021 г. 9,03 7.1 Медицина
Инфекциозни болести 17.03.2022 г. 9,15 7.1 Медицина
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 17.03.2021 г. 8,99 7.1 Медицина
Съдова хирургия 08.12.2021 г. 8,13 7.1 Медицина
Организация и тактика на медицинската служба 03.09.2021 г. 9,31 7.1 Медицина
Токсикология 03.09.2021 г. 9.57 7.1 Медицина
Хематология 03.09.2021 г. 9,39 7.1 Медицина
Военна токсикология 03.09.2021 г. 9,34 7.1 Медицина
Белодробни болести 03.09.2021 г. 9,37 7.1 Медицина
Нефрология 04.04.2025 г. 9,09 7.1 Медицина
Образна диагностика 30.09.2026 г. 8,91 7.1 Медицина
Пластична и естетична хирургия 30.09.2026 г. 8,96 7.1 Медицина
Епидемиология     7.1 Медицина