ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Професор Любомир Алексиев, д.м.

  Дата на раждане: 05.11.1956 г., гр. София

  Образование: Висше – медицина. Медицинска академия София 1983

  Образователна и научна степен: Доктор. Дисертация: Военномедицинска експертиза за летателна служба – организационно и структурно усъвършенстване в съвременните въоръжени сили на Република България. 2007

  Научно звание: Доцент – 2009

                              Професор – 2016

  Публикации: 86

  Монографии: 5

  Учебници и помагала: 3

  Председател на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”

  Член на: Тне Еuropean  Society of Aerospace Medicine, International Academy of Aviation and Space Medicine

  За контакти:

  телефон: 0887 20 21 67

  e-mail: