ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Професор Любомир Алексиев, д.м.

  Дата на раждане: 05.11.1956 г., гр. София

  Образование: Висше – медицина. Медицинска академия, София (1983)

  Образователна и научна степен: Доктор. Дисертация: Военномедицинска експертиза за летателна служба – организационно и структурно усъвършенстване в съвременните въоръжени сили на Република България. (2007)

  Научно звание: Доцент (2009), Професор (2016)

  Публикации: 100

  Монографии: 5

  Учебници и помагала: 3

  Председател на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”.

  Член на Тне Еuropean  Society of Aerospace Medicine, International Academy of Aviation and Space Medicine

  Tел.: 0887/ 202 167

  E-mail: