ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полк. проф. Андрей Галев, д.м.

  Полковник проф. д-р Андрей Галев, дмн, завършва медицина в Медицинския факултет на Медицинска академия – София през 1986 г. През 1987 г. преминава общовойскова подготовка в НШЗО „Гоце Делчев“ гр. Враца, начална военномедицинска подготовка във ВМА – гр. София и започва специализация по Кожни и венерически болести.

  Професионалната му кариера като военен лекар преминава като Началник на медицинска служба в поделение 26620 – гр. Сливен 1989-1990 г.

  От 1990 г. до 2004 г. работи в клиника ,,Инфекциозни болести” на ВМА, където заема длъжностите: асистент, Началник отделение и Началник клиника. От 30.01.2004 г. е Началник на Центъра по военна епидемиология и хигиена, който от 2009 г., в следствие на интензивната научна и преподавателска дейност е преименуван в Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ).

  Полковник професор д-р Андрей Галев, дмн, има придобити специалности по Дерматология и венерология, Инфекциозни болести, Тропическа медицина и Превантивна военна медицина. От 2015 г. е доцент по Епидемиология на инфекциозните болести, а от 2023 г. е професор. През 2020 г. му е присъдена научната степен „Доктор на медицинските науки“.

  През 2004 г. е избран за експерт на Република България към ООН по въпросите на борбата с биотероризма.

  Автор и съавтор на повече от 200 научни публикации в български и международни специализирани медицински издания в областта на дерматологията, епидемиологията, превенцията, клиниката и лечението на инфекциозните и паразитни заболявания, със социална и военна значимост.

  Има 6 монографии и над 100 цитирания в Български и чуждестранни научни публикации.

  Основател и председател е на Българското сдружение по превантивна медицина, което издава списание „Превантивна медицина“.

  През 2017 г. е избран за национален консултант по епидемиология на инфекциозните болести.

  Владее английски, френски и руски езици.

  Тел.: 02/ 92 25 552

  Е-mail: