ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полковник доц. д-р Никола Шопов, д.м.

  Дата на раждане: 27.10.1962 г., гр. Велинград

  Образование: Висше - медицина, Медицински университет - Варна, 1988

  Медицински специалности: "Вътрешни болести", "Обща медицина", "Авиационна медицина"

  Образователна и научна степен: Доктор. Тема на дисертация: Превенция на декомпресионния риск и усъвършенстване на нормативната уредба на водолазните спускания във Въоръжените сили на Република България, 2013

  Научно звание: Доцент – 2017

  Научни публикации: 76

  Монографии: 4

  Член на медицинския панел на Световната конфедерация по подводна дейност (CMAS), Член на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност (БНАПД), Член на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”.

  За контакти:

  тел.: 0888 32 14 90

  e-mail: