ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полковник доц. д-р Никола Шопов, д.м.

  Дата на раждане: 27.10.1962 г., гр. Велинград

  Образование: Висше - медицина, Медицински университет-Варна (1988)

  Медицински специалности: "Вътрешни болести", "Обща медицина", "Авиационна медицина"

  Образователна и научна степен: Доктор. Тема на дисертация: Превенция на декомпресионния риск и усъвършенстване на нормативната уредба на водолазните спускания във Въоръжените сили на Република България, 2013

  Научно звание: Доцент (2017), Професор (2022)

  Научни публикации: 76

  Монографии: 4

  Член на медицинския панел на Световната конфедерация по подводна дейност (CMAS), Член на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност (БНАПД), Член на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”.

  Тел.: 0888/ 321 490

  Е-mail: