ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Основни дейности

  Основни дейности на сектор „Военномедицинско осигуряване и координация”:

  • Участие в планиращи конференции свръзани с подготовката на полеви учения на военните формирования на БА и МО.
  • Участие в комисии и работни групи на МО и на началника на ВМА
  • Участие в комисията за подбор и административно осигуряване на медицински специалисти, участващи в мисии извън страната.
  • Участие в международен проект IMIHO „Мрежа за връзка на военните болници на страните от Югоизточна Европа”.
  • Снабдяване на военните формирования на БА и МО с лекарствени средства и консумативи за полеви учения на територията на страната и извън нея и по годишна заявка.
  • Организиране, контролиране и  координация на дейностите свързани със снабдяването с лекарствени средства и медицински консумативи на военните формирования по Годишна заявка, извършвани от периферните болници в състава на ВМА.
  • Организиране на реалното медицинското осигуряване на полеви учения на военните формирования от състава на БА и МО на територията на страната и извън нея.
  • Организиране на  административното и логистичното осигуряване на медицинският екип за мисията  EUTM в гр. Бамако, Р.Мали.
  • Организиране на  административното осигуряване на „Офицер по медицинското планиране”- от военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – „АЛТЕА”.
  • Организиране на  административното осигуряване на медицински екип в Междинен регионален резерв във военната операция на ЕС съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА” и Многонационален батальон на EUFOR във военната операция на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА”.