ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Обучение и срокове

  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В МЕДИЦИНАТА С БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ УМБАЛ – СОФИЯ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ:

  1. Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – първо  ниво – 20 учебни дни;
  2. Абдоминална доплерова ехография – второ ниво – 20 учебни дни;
  3. Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво – 60 учебни дни;
  4. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво – 60 учебни дни;
  5. Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво – 120 учебни дни;
  6. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързани интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво – 240 учебни дни;
  7. Чернодробна биопсия по метода на Менгини – 20 учебни дни.

  ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА:

  1. Ехография на щитовидна жлеза и шийна област - 30 учебни дни;
  2. Измерване на костна плътност / Остеодензитометрия / - 30 учебни дни;
  3. Лечение с помпа за инсулинова инфузия – 30 учебни дни;
  4. Постоянно мониториране на кръвните захари - 20 учебни дни.

  КАРДИОЛОГИЯ:

  1. Ехокардиография – фундаментално ниво – 20 учебни дни;
  2. Ехокардиография – експертно ниво – 60 учебни дни.

  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:

  1. Приложение на цитогенетичните и молекулярните методи в клинично – лабораторната диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни;
  2. Приложение на класическия цитогенетичен анализ в клинико – лабораторната диагностика на онкохематологичните заболявания – 30 учебни дни.

  МИКРОБИОЛОГИЯ:

  1. Молекулярни методи в микробиологичната диагностика – 5 учебни дни.

  НЕРВНИ БОЛЕСТИ:

  1. Невросонология – 60 учебни дни;
  2. Клинична електроенцефалография – 60 учебни дни;
  3. Диагностика на автономната нервна система - 60 учебни дни;
  4. Клинична електромиография – 60 учебни дни.

  НЕВРОХИРУРГИЯ:

  1. Невронавигация и интраоперативна невросонография – 30 учебни дни.

  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА:

  1. Мамография – 10 учебни дни.

  ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ:

  1. Пункционна бъбречна биопсия – 4 нива по 15 учебни дни.

  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ:

  1. Ендопротезиране на стави – 30 учебни дни;
  2. Артроскопия – 30 учебни дни.

  ОЧНИ БОЛЕСТИ

  1. Лазери в офталмологията – 30 учебни дни;
  2. А и В ехография офталмологията – 30 учебни дни.

  ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ:

  1. Флексибилна бронхоскопия – 40 учебни дни;
  2. Интервенционална бронхоскопия - 40 учебни дни.

  ПСИХИАТРИЯ:

  1. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 45 учебни дни.

  СЪДОВА ХИРУРГИЯ:

  1. Ултразвукова съдова диагностика - 20 учебни дни.

  УРОЛОГИЯ:

  1. Ендоскопски и рентгенологични методи за изследване на отделителната система – уретроскопия, цитоскопия, ретроградна уретропиелография, антеградна пиелоуретерография - 60 учебни дни;
  2. Трансректална биопсия на простатата под ултразвуков контрол – 30 учебни дни;
  3. Екстракорпорална литотрипсия (ESWL) на камъни в бъбрека и уретрата – 60 учебни дни;
  4. Продължителни бъбречно възстановителни терапии при многоорганна  недостатъчност – 30 учебни дни.

  ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА:

  1. Електродиагностика и електростимулация - 10 учебни дни;
  2. Основи на традиционната китайска медицина – рефлексогенни методи на лечение – три модула по 10 учебни дни;
  3. Фундаментални основи на лазерната медицина – въведение в лазерната терапия – първо ниво - 10 учебни дни.

  ХИРУРГИЯ:

  1. Миниинвазивна ендокринна хирургия – 60 учебни дни;
  2. Трансанална ендоскопска микрохирургия – 60 учебни дни;
  3. Лапароскопска холецистектомия и лапароскопски операции в спешната хирургия - 60 учебни дни;
  4. Лапароскопска хирургия на дебелото черво и ректума – 60 учебни дни;
  5. Лапароскопска хирургия на диафрагмата и гастроезофагеалния ъгъл – 60 учебни дни;
  6. Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена - 60 учебни дни;
  7. Лапароскопска хирургия на стомаха – 60 учебни дни;
  8. Хирургия на панкреаса – 60 учебни дни;
  9. Хирургия на черния дроб – 60 учебни дни;
  10. Хирургия на долна празна вена – 60 учебни дни;
  11. Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреаса – 60 учебни дни.