ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научни форуми

  Информация за участие на академичния състав от ВМА в научни конгреси, симпозиуми, конференции и др. научни мероприятия

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА 25-Я КОНГРЕС НА БВМК

  25-ят Конгрес на Балканския Военномедицински Комитет ще се проведе в периода в периода 23-26 септември 2020 г. в к.к. Албена, България

  Основни области за презентация: военна медицина, медицина на бедствените ситуаци, хирургия, вътрешни болести, психиатрия, експериментална медицина, образование

  Краен срок за резюмета: 31.01.2020 г. – в електронен и печатен вариант  на български и английски език: ОУНИД – ст. №3, д-р Стоева

  ИЗИКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА:

  1. Тип- презентация или постер

  2. Област на презентацията

  3.Заглавие

  4. Имена на авторите с военно и академично звание и подчертаване на презентиращия автор

  5. Резюме до 250 думи

  6. Адрес за кореспонденция

  7.Име на файла-фамилия и първа дума от заглавието

  При неспазена структура абстрактите няма да се разглеждат!