ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Мисия

  Мисията на Модулни военномедицински формирования (МВМФ) е да оказва медицинска помощ при бедствия, аварии, катастрофи - както на българските граждани, така и на пострадали при кризи жители на съседни страни.

  Уникалната структура на ВМА действа от началото на 2019 г. Тя е наследник на създадения през 1992 г. Военномедицински отряд за бързо реагиране. Осъвремененото звено, в което влизат опитни военни медици от различни специалности, се отличава с още по-голяма мобилност и автономност при оказването на помощ след бедствия, катастрофи или аварии. Това позволява да бъдат мобилизирани по най-бързия начин точните специалисти, които спасяват животи в кризисната ситуация.

  Извън готовността за разкриване на полеви кабинети, операционни и болници в "епицентъра" на бедствието или аварията, при масово постъпване на поразени, ранени и болни, на базата на съществуващите клиники във ВМА, са изготвени планове за разкриване на:

  • Временен център за лечение на лъчево поразени
  • Временен токсикологичен център
  • Временен травма център

  МВМФ има потенциал да действа в полеви условия за период до 3 месеца. Стандартно, от едно до три денонощия са достатъчни, за да се окаже помощ в зоната на бедствие - нуждаещите се да бъдат изведени от шоково състояние и да бъдат подготвени за по-нататъшна евакуация.