ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Курсове за докторанти

    • Курс "Курс за докторанти"
    • Курс "Подготовка на научна публикация"
    • Курс "Техническо оформление на дисертационен труд"