ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Контакти

    • Подп. маг.-фарм. Николай Алексиев, началник на сектора, тел.: 02/ 92 25 402 и 0888/ 985 138
    • Маг.-фарм. Любомир Палейков, тел.: 02/ 92 25 606
    • Маг.-фарм. Димитър Димитров, тел.: 02/ 92 26 182
    • Гл. експерт  Мария Тонева, тел.: 02/ 92 25 880
    • Гл. експерт Добринка Тункова, тел.:  02/ 92 25 340