ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Контакти

    НПЦВЕХ - ВМА се намира на територията на Военномедицинска академия, а отделенията ,,Превантивна медицина” - Варна, Плевен, Пловдив и Сливен на територията на съответните МБАЛ в състава на ВМА.

    Телефон: 02/922 55 52; 02/922 59 91;

    e-mail: